Wij kunnen de immobiliser uitprogrammeren waardoor het motormanagement niet meer om een code vraagt
more